Saturday, 15 December 2018

Al-Imran Ayat 39

3.3.39 
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 39:


Ringkasan tafsir;

Doa Nabi Zakaria dimakbulkan oleh Allah, maka turun malaikat memberi khabar gemibra kepada Nabi Zakaria dengan kurnia Nya, bahawa Nabi Zakaria akan memperoleh seorang anak lelaki yang bernama Yohana (Hahaya), yang menjadi penghulu kepada kaumnya bersifat mulia gemar beramal lagi enggan kepada perempuan menjadi nabi yang dituruni wahyu bila sampai kepringkat umur menyandang taraf kenabian, dan adalah orang yang membenarkan kenabian Isa yang dicipta oleh Allah, dimana Isa dijadikan tanpa ayah. 
,

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,
Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 31~40,
[GS]
https://sites.google.com/site/malaysiabookrecord/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      

.

via,
rayyansinarcom@gmail.com
(recover, qcc2@outlook.my)
(BS mail; rayyansinarcom.knajid@blogger.com)
 

Friday, 17 June 2016

Surah Al-Baqarah (62)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 62:
.
Ringkasan tafsir;
Sesungguhnya sekiranya orang-orang yang beriman dan ahli kitab dari kaum Nasrani dan Yahudi dan Sobiin (golongan pencari agama Allah), dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh diantara mereka itu, bagi mereka itu akan mendapat pahala dari Allah, dan tiada mereka takut dan tidak pula berdukacita.

Disini ada empat golongan yang menghadapi seruan Nabi Muhammad;

1) Orang yang terdahulu yang beriman kepada nabi-nabi.
2) Orang yang beragama Yahudi yang mengikut syariat Nabi Musa.
3) Orang yang beragama Nasrani yang mengikut syariat Nabi Isa.
4) Orang yang mencari agama yang dahulunya penyembah bintang-bintang dan lain-lain. .
Sumber,
Terjemahan (1.2.61~70);

[GS]
https://t.co/lSjytrUbco
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan, 

.

via,
rayyansinarcom@gmail.com
(recover, qcc2@outlook.my)
(BS mail; rayyansinarcom.knajid@blogger.com)


Friday, 16 May 2014