Saturday, 15 December 2018

Al-Imran Ayat 39

3.3.39 
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 39:


Ringkasan tafsir;
Doa Nabi Zakaria dimakbulkan oleh Allah, maka turun malaikat memberi khabar gemibra kepada Nabi Zakaria dengan kurnia Nya, bahawa Nabi Zakaria akan memperoleh seorang anak lelaki yang bernama Yohana (Hahaya), yang menjadi penghulu kepada kaumnya bersifat mulia gemar beramal lagi enggan kepada perempuan menjadi nabi yang dituruni wahyu bila sampai kepringkat umur menyandang taraf kenabian, dan adalah orang yang membenarkan kenabian Isa yang dicipta oleh Allah, dimana Isa dijadikan tanpa ayah. 
,

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,
Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 31~40,
[GS]
https://sites.google.com/site/malaysiabookrecord/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      
No comments:

Post a Comment